کلیسا برنامه تماشا مجموعه تلسکوپ تلسکوپ

کلیسا: برنامه تماشا مجموعه تلسکوپ تلسکوپ برنامه علمی تکامل

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی دانشگاه علامه / رییس دانشگاه علامه

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از آزادی 15 دانشجوی این دانشگاه که در پی وقایع اخیر بازداشت شده است بودند، خبر داد.

آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی دانشگاه علامه / رییس دانشگاه علامه

رییس دانشگاه علامه: آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی دانشگاه علامه

عبارات مهم : بازداشت

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از آزادی 15 دانشجوی این دانشگاه که در پی وقایع اخیر بازداشت شده است بودند، خبر داد.

دکتر حسین سلیمی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: طی روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به منظور پیگیری پرسشها یکی از بازداشت شدگان تحولات اخیر به دانشگاه مراجعه کرده بودند که بعد از خروج از دانشگاه با مسئله مواجه شدند و ۱۵ نفر از آنها بازداشت شدند.

آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی دانشگاه علامه / رییس دانشگاه علامه

وی در ادامه تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده است تعد 13 نفر از دانشجویان بازداشت شده است دانشگاه علامه طباطبایی آزاد شدند و دو دانشجوی باقی مانده نیز با گذاشتن وثیقه طی دو روز گذشته آزاد شدند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی همچنین خاطرنشان کرد: اطلاعی از شرح پرونده دانشجویان بازداشتی دانشگاه علامه طباطبایی ندارم و براساس مسئولیتی که دارم پرسشها هریک از دانشجویانی که با مسئله مواجه شوند، را پیگیری و دنبال خواهم کرد.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از آزادی 15 دانشجوی این دانشگاه که در پی وقایع اخیر بازداشت شده است بودند، خبر داد.

دکتر سلیمی در آخر خاطر نشان کرد: خوشبختانه در تجمعات اخیر هیچ تشنجی در داخل دانشگاه علامه طباطبایی اتفاق نیفتاد و اتفاقات پیش آمده زیاد یک مطالبه اجتماعی بود که در بیرون از دانشگاه ها اتفاق افتاد و متاسفانه عده ای ضدانقلاب از آن سوء استفاده کردند.

واژه های کلیدی: بازداشت | دانشگاه | طباطبایی | دانشجویان | بازداشت شدن | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz